Prowadzę zajęcia dla psów i ich opiekunów w Chojnicach i okolicach, a zajęcia te skupione są na poprawie i/lub pogłębieniu ich wzajemnych relacji. Psy mają swój własny język i moim celem jest wypełnienie luki w ich komunikacji między sobą, jak również w kontaktach z opiekunami. Uważam, że ważne jest dostrzeżenie i usłyszenie, co mówią do nas psy, ale także uzmysłowienie sobie, co my im przekazujemy – świadomie lub nieświadomie.

Koncentruję się na tworzeniu zrównoważonej relacji człowiek – pies poprzez edukowanie, wzmacnianie zaufania i odpowiedzialności, zmianę zachowań, które mogą być kłopotliwe dla obu stron. Kluczem do tego jest szkolenie – szkolenie jako styl życia, a nie szkolenie ograniczające się do sali treningowej i zajęć w szkole czy w wolnej chwili w domu. Świadome przewodnictwo rozumiem jako umiejętność przeprowadzenia psa przez życie: zgodnie z jego potrzebami, ale też z zasadami, które konsekwentnie egzekwujemy.

Zapraszam na zajęcia oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

Współpracujemy z: