Spotkania z teorią

Serdecznie zapraszam do kontaktu w sprawie zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, mających na celu dostarczenie wiedzy kynologicznej – wiedzy w zakresie historii udomowienia psa, właściwego i odpowiedzialnego postępowania z psami, oraz zwrócenie uwagi na potrzeby psa oraz na nieporozumienia wynikające z podobieństw i różnic mowy ciała psa i człowieka. 

Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, z dopasowanym do odbiorców programem (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). W czasie zajęć uczniowie mają możliwość pogłaskania psa pod moją kontrolą, jeśli tylko chcą (opcja do ustalenia). W spotkaniach mogą również uczestniczyć rodzice dzieci, którzy potem w domu mogą utrwalać dobre nawyki swoich dzieci w relacjach z czworonogami.


Będziemy rozmawiać o historii psów, o zawodach związanych z psami, różnych metodach szkolenia, oraz o mowie ciała psa, ale celem spotkania będzie też zainteresowanie słuchaczy wspólnym spędzaniem czasu z psem, sposobami zaspokajania wspólnych potrzeb, czy też pielęgnacją i opieką nad naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.

Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnej poprzez dyskusję, pracę w zespołach oraz pracę indywidualną, nie zabraknie też zabaw, zagadek, konkursów i nagród. Mam nadzieję, że dynamiczna forma zajęć będzie sprzyjała dobrej zabawie na lekcji, ale także zapamiętaniu ważnych informacji 🙂

Przykładowe tematy lekcji:

  • „Pies, jego pochodzenie i praca na rzecz człowieka”
  • „Co mówi do mnie pies? – nauka mowy ciała psa”
  • „Pies najlepszym przyjacielem człowieka, ale czy człowiek najlepszym przyjacielem psa?”